Avdelingene

Ryvingen barnehage har 5 avdelinger. Muslingene er avdelingen for 1 åringer, daglig har vi 13 flotte ettåringer her. På Krepsane har vi 19 førskolebarn, og 5 barn som er 4 år. På de andre avdelingene er det barn fra 2-5 år. Vi er 4 ansatte på hver avdeling og så har vi to lærlinger. Vi deler ofte gruppene inn i store og små, slik at opplegg og aktiviteter blir lagt opp til hver gruppe.

 
.