Muslingane

Muslingane er barnehagens 1-årsavdeling. Omsorg og trygghet er noe vi legger stor vekt på det første året i barnehagen. Målet vårt er at barna skal følse seg trygge, skape gode relasjoner mellom barn - barn og barn - voksne, samt at barna får oppleve mestring, glede og humor. Vi ønsker at barna skal få mange gode opplevelser og at barnehagen er et sted der de får leke, lære, samspille, utforske og oppdage mye spennende! En typisk uke for oss: LEK - ute & inne, samlingsstunder, turer i nærmijøet, forming og andre aktiviteter. men det er også tid til mye omsorg og kos! HER & NÅ situasjoner er gull verdt hos oss:) Velkommen til Muslingane!
Nyheter