Krepsane

Mestringsfølelse, turglede og opplevelser, selvhjulpenhet, respekt, humor, glede og utforskning, er det vi ønsker å jobbe med på Krepsane dette året. Det å mestre av- og på kledning og dogåing er veldig viktig for å kunne være trygg når de starter på skolen, å vite at en er selvstendig her gjør at barna kan konsentrere seg om andre ting på skolen. Dette året er hovedtema "Vi tar vare på hverandre", dette tema kommer fra et opplegg som heter "Mitt valg" og er mye brukt i skolen. Gjennom "Mitt valg" skal vi lære oss respekt for hverandre, lære oss og ta egne gode valg, og ikke være med når noen mobber andre. Vi skal også bruke Trampoline og Pedagogisk førstehjelp. Trampoline er et praktisk verktøy som gir barna en felles kunnskapsmessig plattform innen ulike tema som de vil møte i skolen. Psykologisk førstehjelp er med på å sette ord på følelsene våre. Hvordan er vi når vi er sint, bobbleglad, lei oss, eller avslappet? Den røde og den grønne bamsen skal lære oss om gode og onde tanker. Nærmiljøet vårt er viktig for kulturen vår, så vi skal besøke kirken, oppsøke lokal mat, speiderplassen, og til våren satser vi på ulike topp turer. 

På tur te Langåker for å se når de tar opp gulerøtter og poteter. Kortreist mat.

Psykologisk førstehjelp. Ett pedagogisk vertøy som vi bruker for å bli bedre kjent med ulike følelser vi kan ha. Og som skal hjelpe oss å kunne ta gode avgjørelser.

Trampoline. Ett pedagogisk verktøy som tar for seg former, tall, mønster o.l.

Vaskedag i Ryvingen Barnehage. En gang i måneden vasker vi lekene våre inne på avdelingen.
Nyheter