Fiskane

Her på Fiskane ønsker vi at alle som kommer til oss skal føle seg velkommen og godt ivaretatt både store og små.  At alle føler trygghet slik at de får blomstre og utvikle seg. Sosialt samspill og å bygge relasjoner mellom både barn-barn og barn-voksne er noe av det vi fokuserer på, for gjennom samspill skjer all form for læring. Vennskap gir trygghet.                          

   

          

   
Nyheter